Korleis sikre godt merdmiljø?

Eit godt merdmiljø er viktig for laksen. Teknologi for å sikre eit godt merdmiljø er også eit viktig verktøy i kampen mot lakselusa, og ein nøkkel til vekst i norsk havbruksnæring!

Du kan treffe oss på Aqkva konferansen i Bergen 17. januar.

Og du kan treffe oss på den nasjonale lakseluskonferansen i Trondheim 21.-23. januar.

Om ein vil avtale møte på førehand ta kontakt med Asle Rasmus Seljeseth, tlf. 909 46 137, eller asle@fjordmiljo.no

Les meir om Fjord Miljø og teknologi for eit godt merdmiljø i vår nye Fjord Miljø brosjyre