Oppføringer av

Tar opp kampen mot lakselus med Strømmen-rør

I 2017 satte FHF i gang ei strategisk satsing retta mot utvikling av kunnskap og tiltak som kan bidra til effektiv førebygging av lakselus. Fjord Miljø og Salmar Farming samarbeider om gjennomføringen av prosjektet. Målet er å produsere ein generasjon laks uten handtering på grunn av lakselus. Prosjektet skal finne den førebyggande effekten mot lakselus […]