GOD FISKEVELFERD GJENNOM OPTIMALT MERDMILJØ OG MINDRE HANDTERING

OM FJORD MILJØ

Fjord Miljø utviklar og sel miljøløysingar til oppdrettsnæringa. Selskapet rettar hovudsakleg merksemda på merdmiljø, fiskevelferd og tilvekst i opne anlegg i sjø. Les meir

STRØMMEN-RØR

Oppnå optimalt merdmiljø og komplett førebyggjande strategi mot lakselus med Strømmen-rør. Les meir