FJORD MILJØ

Vi utviklar og sel miljøløysingar for betre fiskevelferd og lønsemd