Depth Charge av Poseidon

Oksygenering i merdoppdrett

Innløysing er nøkkelen til suksess
Poseidons patenterte Depth Charge-teknologi er designa for å løyse opp oksygenet i vatnet slik at fisken kan nyttigjera seg oksygenet.

  1. Maksimal effektivitet
    Depth Charge-teknologien utnyttar trykkdifferensialar for å løyse inn oksygen i sjøvatn, med denne teknologien kan du oppnå inntil 99% innløysing av tilsett oksygen.
  2. Fleksible innløysingsmetodar
    Dersom du treng ei enkel løysing som er enkel og montere i merdane benyttar du Depth Charge Plume. Vil du ha utstyret utanfor merdane benyttar du Depth Charge Reactor.
  3. Maksimal oksygenutnytting
    Ved å bruke dei effektive Depth Charge oksygeninnløysarane får du utnytta oksygenet du brukar meir effektivt, noko som har mulighet til å bidra til betydeleg kostnadsreduksjon.

«As an industry we need to think beyond bubble size. We all know fish don’t breathe bubbles, they need dissolved oxygen. That’s why we’ve focussed technology that actively dissolves oxygen at the highest possible Standard Oxygen Transfer Efficency, SOTE” – Matt Clarke, P.Eng CTO & CoFounder, Poseidon OS