Fjord Miljø

Luseskjørt

Fjord Miljø lanserar no sin eigen kolleksjon med luseskjørt som er tilpassa bruk av SR800 og SR2000 Strømmenrør for vassutskifting i merdane. Luseskjørta er designa for å tåle hard bruk og bruk av nedlodding. Ved rett bruk vil skjermingsdjupet oppretthaldast sjølv ved varierande salinitet på innside og utside av skjørtet. I tillegg har skjørta våre solid lukking som hindrar at skjørtet opnar seg og slepp inn vatn i og nær overflata.

Luseskjørta kan og tilpassast Fjordfilter og slik bidra til komplette løysingar for skjerming mot lus på alle typar lokalitetar, både langs kysten og i fjordane.